Nyheter

Försäkringsinformation 2019

Vid årskiftet 2018-2019 byt Brf Knypplerskan 4 försäkringsbolag.

Brf Knypplerskan 4 har en kollektiv bostadsrättstilläggsförsäkring. Innehavare behöver inte lägga till det på sin hemförsäkring.

Nomor (skadejur) fullförsäkring ingår.

Medlemmar kan själva kontakta Trygg Hansa med eventuell skadeanmälan. Styrelsen informeras för kännedom, särskilt vid sådan skada som kan påverka övriga boenden eller fastigheten i övrigt, t ex vid ohyra eller vattenskador.

Försäkringsbolag:         Trygg Hansa

Försäkringsnummer:     25-1662890-02

Telefonnummer (8.00-17.00): 0771-111 500

Webbplats:                  www.trygghansa.se/foretag