Valberedningen kontaktar du genom att skicka ett mail till .

Vi i valberedningen har som huvuduppgift att på föreningsstämman presentera de personer som är intresserade
av att sitta i styrelsen. Valberedningen är oberoende styrelsen när det gäller presentation av kandidater.


Valberedningen består av

Mats Öberg

     

Gabriella Dybowski

        

 

 

Per Gross