Vi har ett kollektivt bostadsrättstillägg tecknat till vår fastighetsförsäkring. Detta innebär alltså att det räcker att ha en en hemförsäkring utan bostadsrättstillägg. På så sätt har samtlig en försäkring som täcker skador i lägenheten på ytskikt och fast inredning vid vatten- och brandskador. Dessutom underlättas skaderegleringen när samma bolag handlägger såväl fastighetsskadorna som lägenhetsskadorna. Den egna hemförsäkringen täcker enbart skador på lösöret dvs lös inredning möbler, kläder o dyl vid vatten- och brandskador i lgh. Till er som har IF: Informera IF:s kundtjänst om att vår förening innehar kollektivt bostadsrättstillägg, så får ni billigare premie.  


Omfattning bostadsrättstillägg

Försäkringsmoment Försäkringsbelopp
Brand, vatten- och inbrottsskador Kontakta IF:s kundtjänst
Allriskskada Kontakta IF:s kundtjänst
Friliggande byggnader t.ex. förråd           Kontakta IF:s kundtjänst
Mark Kontakta IF:s kundtjänst
Max åldersavdrag vid en skada Kontakta IF:s kundtjänst
Självrisk Kontakta IF:s kundtjänst

 

Vid andrahandsuthyrning
Vissa bolag kräver att du som medlem måste vara skriven på lägenhetens adress för att försäkringen ska gälla. Ring och kontrollera med ditt bolag.
Andrahandsgäster rekommenderas att teckna en egen hemförsäkring.