Nyheter

Vid årskiftet 2018-2019 byt Brf Knypplerskan 4 försäkringsbolag.

Brf Knypplerskan 4 har en kollektiv bostadsrättstilläggsförsäkring. Innehavare behöver inte lägga till det på sin hemförsäkring.

Nomor (skadejur) fullförsäkring ingår.

Medlemmar kan själva kontakta Trygg Hansa med eventuell skadeanmälan. Styrelsen informeras för kännedom, särskilt vid sådan skada som kan påverka övriga boenden eller fastigheten i övrigt, t ex vid ohyra eller vattenskador.

Försäkringsbolag:         Trygg Hansa

Försäkringsnummer:     25-1662890-02

Telefonnummer (8.00-17.00): 0771-111 500

Webbplats:                  www.trygghansa.se/foretag

 

Styrelsen har beslutat att sänka medlemsavgiften med 15%. Ändringen gäller från 2019-01. 

OBS! Avgiftssänkningen gäller enbart lägenheter, inga andra eventuella avgifter. 

Vid frågor, kontakta oss på:

 

Med vänliga hälsningar, 

Styrelsen 

Brf Knypplerskan 4