Nyheter

Risken för spridning av Coronaviruset (SARS-CoV-2 vilket leder till COVID-19) bedöms som mycket hög av Folkhälsomyndigheten. (Information på olika språk/Information in different languages)
Privatpersoner hänvisas till 1177 Vårdguiden för rådgivning och hjälp.  Du kan också ringa 113 13 om du har frågor om det nya viruset.
Vi i grannskapet vill gärna stötta alla som behöver hjälp med att skydda sig mot smitta.  Om du är äldre, immun nedsatt eller tillhör någon annan riskgrupp bör du undvika exponering så långt som möjligt.  Alla ska skydda dig och andra från smittspridning.
För att hålla fokus på akuta åtgärder i lägenheter som exempelvis vattenläckor, strömförsörjningar, och avloppsstopp med risk för översvämning, gärna kontakta vår fastighetsförvaltare, Storholmen, bara med akuta felanmälningar.
Information om möjliga påverkan på föreningsstämman och andra aktiviteter i föreningen kommer på denna sidan.
 
Har du frågor?  Dessa kan skickas till .
Med vänliga hälsningar,
Styrelsen – BRF Knypplerskan 4
 

Inför årets föreningsstämma ska eventuella motioner från medlemmarna inlämnas senast den 30 mars 2020.  Dessa kan skickas till eller till föreningens brevlåda vid Broderivägen 13.
 
Med vänliga hälsningar,
Styrelsen – BRF Knypplerskan 4
 
P.S. Information om dag, tid, och plats för föreningsstämman kommer med kallelsen.
 

Inför årets städdag för våren 2020 har Styrelsen markerat upp alla (fler än 100!) cyklar, och andra föremål, i föreningens sju olika cykelrum.  Gå gärna och titta efter era cyklar, och ta bort "Jag har ingen ägare" etiketten. (ni kan lägga den i en hög bredvid dörren så vi kan återanvända i framtiden!)  Om du har andra föremål i cykelrum måste dem bort, annars ska dem kastas vid städdagen.  Har du frågor?  Dessa kan skickas till eller till föreningens brevlåda vid Broderivägen 13.
 
Information om dag och tid för städdagen kommer med kallelsen.
 
Med vänliga hälsningar,
Styrelsen – BRF Knypplerskan 4
 
 
 

Vid årskiftet 2018-2019 byt Brf Knypplerskan 4 försäkringsbolag.

Brf Knypplerskan 4 har en kollektiv bostadsrättstilläggsförsäkring. Innehavare behöver inte lägga till det på sin hemförsäkring.

Nomor (skadejur) fullförsäkring ingår.

Medlemmar kan själva kontakta Trygg Hansa med eventuell skadeanmälan. Styrelsen informeras för kännedom, särskilt vid sådan skada som kan påverka övriga boenden eller fastigheten i övrigt, t ex vid ohyra eller vattenskador.

Försäkringsbolag:         Trygg Hansa

Försäkringsnummer:     25-1662890-02

Telefonnummer (8.00-17.00): 0771-111 500

Webbplats:                  www.trygghansa.se/foretag