Köpa Bostad
Bostadsrätter till salu i föreningen hittar du på Hemnet. Lägenheter i huset finns på Broderivägen med ojämna husnummer samt jämna husnummer på Bårdgränd.


Om föreningen

Brf Knypplerskan bildades 2007 och fastigheterna köptes från Stockholmshem i början av oktober 2010.

Området
Åkeshov ligger ca 8 km väster om Stockholm city. Stadsdelen har fått sitt namn av Åkeshovs slott från 1600-talets mitt men började bebyggas med bostäder på allvar under 1940-talet. Bebyggelsen här består uteslutande av flerfamiljshus och området karaktäriseras av sin ringa storlek och närhet till grönskan.

Kommunikationer
På ca 20 minuter tar du dig med tunnelbanans gröna linje från Åkeshov eller Brommaplan in till stan.
Tidtabeller för tunnelbana och bussar hittar du på SL:s webbplats.

Närservice, skola och fritid
På närliggande Brommaplan (centrum) finns ett relativt stort utbud av service. Här finns livsmedelsaffärer, caféer och restauranger, småbutiker m m. I området finns flera förskolor och grundskolor. Närmaste gymnasium finns i Blackeberg.

Judarnskogens naturreservat med Judarnsjön samt badmöjligheter i Mälaren ligger inom promenadavstånd. I området finns också flera idrottsplatser. Mer om vad Åkeshov har att erbjuda inom skola och fritid hittar du på Brommas stadsdelsförvaltnings webbplats
 

 

Styrelsen beviljar dig medlemskap
En grundprincip för alla ekonomiska föreningar är att de ska vara öppna. Den som vill bli medlem får inte stängas ute. I en bostadsrättsförening är denna princip inte riktigt lika uttalad.

Styrelsen, som beviljar medlemskapet i bostadsrättsföreningen, prövar om köparen uppfyller de krav som finns i lag och stadgar. Exempelvis ska en medlem kunna fullgöra sina ekonomiska förpliktelser gentemot föreningen. Styrelsen får däremot inte vägra någon medlemskap med hänvisning till att han eller hon inte är svensk medborgare, kommer från ett visst land eller saknar förmögenhet. Det är dock tillåtet att vägra juridiska personer medlemskap i en bostadsrättsförening. Villkoret för att ditt köp av bostadsrätten ska bli giltigt är att du blivit antagen som medlem.

Styrelsen är skyldig att snarast, normalt inom en månad från ansökan, avgöra frågan och ge dig ett besked. Om styrelsen vägrar dig medlemskap blir överlåtelsen ogiltig och säljaren kvarstår som bostadsrättshavare. Du kan ansöka om prövning i hyresnämnden och hyresnämndens beslut kan överklagas.